FLASH
Rotacija točka

Kreirati dva kruga u dva sloja /LAYER/. Crveni se okreće.
tocak

Rotacija točka, postupak:

  1. Kreirati dva sloja (crveni i plavi).
  2. Za svaki kreirati MOTION TWEEN posebno.
  3. Izabrati prvi frejm (donji krug - točak).
  4. PROPERTIES.
  5. ROTATE padajuća lista.
  6. CW - Smjer kazaljke na satu /CLOCKWISE DIRECTION/
  7. ENTER dugme - provjera .
  8. Kraj.

Index