FLASH
Dva kretanja tipa MOTION u istom sloju


Da bi smanjili broj slojeva /LAYERS/ koje koristimo možemo koristiti slijedeći postupak u kojem poslije jednog kratanja tipa MOTION možemo sa drugim objektom da izvedemo MOTION.
  Dva kretanja tipa MOTION u istom sloju, postupak:
  1. Napraviti privi MOTION.
  2. Zadnja kljucna tacka;
  3. F5 funkcionalna tipka;
  4. F6 funkcionalna tipka;
  5. Obrisati objekat (DELETE tipka na tastaturi);
  6. Nacrtati novi objektat;
  7. Napravi animaciju MOTION;
  8. Enter tipka - provjera;
  9. Kraj.
 

Index