FLASH
Fizika - Smjerovi kretanja
 

Kretanja u istom smjeru

v = v1 + v2

Kretanja u različitim smjerovima

v = v2 - v1


Kretanja u istom smjeru


Kretanja u istom smjeru

Slika 3. Rezultanta brzina v = v1 + v2

Slika 4. Rezultanta brzina v = v2 - v1

Tijana Mijatović

Index