FLASH
Brisanje - DELETE taster /DELETE KEY/ 3

Dvostrukim klikom označava se dio objekta. Samim tim može se i obrisati dio objekta tasterom DELETE

 

Brisanje - DELETE taster /DELETE KEY/ 3 , postupak:

  1. Nacrtati objekat.
  2. SELECT, dvostruki klik miša.
  3. DELETE taster .
  4. SELECT, dvostruki klik miša.
  5. DELETE taster .
  6. Kraj.