FLASH
Kreiranje slojeva /INSERT LAYER/

Dvostrukim klikom prelazi se u simbol i tu izmjeniti imena slojeva i kreirati nova dva sloja za točkove.

 

Kreiranje slojeva /INSERT LAYER/, postupak:

  1. Dvostruki klik na simbol /DOUBLE CLICK ON THE SYMBOL/.
  2. Promjeniti ime sloje u kojem je simbol.
  3. INSERT dugme .
  4. Primjenit ime sloje
  5. INSERT dugme .
  6. Primjenit ime sloje
  7. Kraj.