FLASH
Prikaz kretanja objekta /PREVIEW/

Prikaz kretanja objekta /PREVIEW/ se izvodi istovremenim pritiskom na tastere CTRL i ENTER .

 

Prikaz kretanja objekta /PREVIEW/, postupak:

  1. DRAG & DROP na brojevima frejmova omogućujje pregled.
  2. Pritisnuti istovremeno tastere CTRL i ENTER .
  3. FLASH prikazuje kretanje.
  4. Kraj.