FLASH
Prikaz kretanja objekta /PREVIEW/

Prikaz kretanja objekta /PREVIEW/ se izvodi klikom na taster ENTER.

 

Prikaz kretanja objekta /PREVIEW/, postupak:

  1. Pritisnuti taster ENTER .
  2. FLASH prikazuje kretanje.
  3. Kraj.