FLASH - MOTION GUIDE
Pero

Pero

MOTION GUIDE, izmjena kratanja, postupak:

 1. Na krajnja ključna tačka.
 2. F6 funkcionalna tipka 22.
 3. F6 nova krajnja tačka.
 4. Docrtati GUIDE liniju.
 5. F6 za GUIDE.
 6. Podesiti drugu krajnju tačku.
 7. Provjera ENTER taster.
 8. Kraj.

source

 

Daljnji rad:

 1. Kopirati pero sa slike u FLASH.
 2. Kreirati samostalno dokument sa perom.
 3. Kreirati 4 dijela putanje.
 4. Peti dio se zaustavlja i ostaje bez promjene.

Index