abc Internet osnove -
Paket /PACKET/

Fajlovi koji se šalju putem Interneta se dijale na manje cjeline - pakete /PACKET/. Svaki od ovih paketa postaje zasebna cjellina i sadrži osim podataka iz fajla i podatke:

  • adresu računara koji ga šalje
  • adresu računara koji ga prima
  • ime fajla (čiji je dio)
  • koliko paketa ima.
  • redni broj paketa u datom fajlu (čim dođe na odredišni računar odmah paket se raspoređuje na odgovarajuće mjesto)

Paketi /PACKETS/ putuju kroz Internet nezavisno jedan od drugog. Prvi koji dođe na odredište obavještava o ostalim paketima koji treba da dođu. Isotvremno se i aktivira mjerač vremen do kojeg treba svi paketi da stignu. Ako za predviđeno vrijeme ne stignu svi paketi upučuje se zahtjev za ponovnim slanjem izgubljenog paketa.

Bez obizira na razlog gubljenja paketa ponavalja se sljanje samo izgubljenog paketa (Primjalac šalje zahtjev za ponovinim slanjem izgubljenog paketa).

Po uspještno obavljenom prenosu izvodi se izvještavanje pošiljaoca o uspješnom prijemu (Asocijacija: "Stigli smo na odredište").

Slanje fajla putem Interenta i IP paketa je kao kad bi dugo pismo podijelili na više razglednica i svako od tih razglednica bi mogla imati svoj (često različit) put do primaoca.


Slika 1. Podjela fajlova na pakete prije slanja

 


Slika 2. Slanje izvještaje o izgubljenom paketu da bi se ponovilo slanje izgubljenog paketa

   


Slika 3. Ponovno slanje izgubljenog paketa


Slika 4. Potvrda o penesenosti fajla

Index