abc Internet osnove - Quiz sa indikatorom bez slika - 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Mreža u kojoj su računari udaljeni više od 48 km se zovi
LAN
MAN
Nema naziva
WAN