abc Internet osnove - Quiz sa slikama 3. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove NajviĆĄi nivo u hijerahiji domena je
ROOT
dot net
.org
.com
.net