abc Internet osnove - Quiz bez slika 3. i 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Koju tipku na tastaturi trebamo pritisnuti, nakon upisa web adrese u adresno polje Internet preglednika, da bi otvorili željenu web stranicu:
ENTER
F1
SPACE
Ctrl