abc Internet osnove - Quiz sa slikama - sva poglavlja

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Ako se istovremeno sa više računara šalju podaci u HUB, ti podaci će biti
izgubljeni
proslijedjeni