abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 1. i 2. dio

Pitanje broj: 1

Da li se može formirati mreža računara bez kabla.
Ne
Da