abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

U rańćunaru se ne nalazi _________ modem
eksterni
interni