abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Osnovna namjena ________ je pretvaranje podataka između dvije mreže.
SWITCH
REPEATER
GATEWAY
BRIDGE