abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Koji od pobrojanih je ispravna sintaksa za URL
svi pobrojani
index.html
aol.com
c:\windows