abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

Koji sloj segmentira i spaja pakete
Sloj prezentacije /PRESENTATION/
Sloj podataka /DATA/
Sloj aplikacije /APPLICATION/
Fizički sloj /PHYSICAL/
Transportni sloj /TRANSPORT/
Sloj sesije /SESSION/
Mrežni sloj /NETWORK/