abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Koji sloj koordinira komunikaciju između aplikacija na 2 računara
Sloj prezentacije /PRESENTATION/
Fizički sloj /PHYSICAL/
Sloj aplikacije /APPLICATION/
Transportni sloj /TRANSPORT/
Sloj sesije /SESSION/
Mrežni sloj /NETWORK/
Sloj podataka /DATA/