abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - Sva poglavlja

Pitanje broj: 1

Mreža u kojoj su računari u jednoj kući, zgradi ulici se zove
LAN
MAN
WAN
Nema naziva