abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - Sva poglavlja

Pitanje broj: 1

CHAT ROOM je povezan sa
Forumom
e-mail
Internetom
Web-om