WINDOWS MOVIE MAKER
Startanje aplikacije MOVIE MAKER

MOVIE MAKER se može startati upisiom MOVIE MAKER (Windows 7) ili u RUN polju u WINDOWS XP otkucati MOVIEMK. Otvara prozor i MOVIE MAKER dugme u Task baru će se pojavljuje.

Startanje aplikacije MOVIE MAKER, postupak:

  1. START meni.
  2. SEARCH polje.
  3. Otkucati MOVIE i pojavljuje se MOVIE MAKER opcija.
  4. Izabrati MOVIE MAKER opciju.
  5. MOVIE MAKER prozor se otvara
  6. MOVIE MAKER dugme u Task baru će se pojaviti.
  7. Kraj

    Index