WINDOWS MOVIE MAKER
Izdvajanje dijela muzike (Podjela, brisanje i pomjeranje) /SPLIT, DELETE, MOVE MUSIC/

Klip se može podjeliti klikom na dugme SPLIT .

Izdvajanje dijela muzike (Podjela, brisanje i pomjeranje) /SPLIT, DELETE, MOVE MUSIC//, postupak:

  1. Izabrati SHOW TIMELINE.
  2. Izabrati muziku.
  3. Izabrati frejm /FRAME/.
  4. SPLIT MOVIE dugme .
  5. Muzika je podijeljena.
  6. Izabrati dio muzike.
  7. DELETE dugme.
  8. Izabrani dio je obrisan.
  9. DRAG & DROP pomjeriti muziku na željeni frejm.
  10. Kraj

    Index