WINDOWS MOVIE MAKER
Dužina trajanja slike /PICTURE DURATION/

Korisnik može da bira dužinu trajanja prikaza slike.

Dužina trajanja slike /PICTURE DURATION/, postupak:

  1. Klik na link STORYBOARD dugme.
  2. Izabrati TIMELINE opciju
  3. STORYBOARD prelazi u TIMELINE prikaz.
  4. Kraj

    Index