WINDOWS MOVIE MAKER
Dodavanja videa u vremensku liniju /STORYBOARD/

Video koje se nalazi u području COLLECITON metodom DRAG & DROP se mogu dodati u TIMELINE ili STORYBOARD željeni broj puta.

Dodavanja slike u vremensku liniju /TIMELINE/, postupak:

  1. Izabrati video u COLLECTION dijelu.
  2. DRAG & DROP kopirati video u TIMELINE ili STORYBOARD.
  3. Kraj

    Index