WINDOWS MOVIE MAKER
Dodavanja slike u vremensku liniju /TIMELINE/

Slike koje se nalaze u području COLLECITON se metodom DRAG & DROP mogu dodati u TIMELINE ili STORYBOARD željeni broj puta.

Dodavanja slike u vremensku liniju /TIMELINE/, postupak:

  1. Izabrati sliku COLLECTION dijelu.
  2. DRAG & DROP kopirati sliku u TIMELINE ili STORYBOARD, VIDEO linija.
  3. Kraj

    Index