abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

abc Brojni sistem /NUMBER SYSTEM/ - elektronski priručnik
Autor: Željko B. Grbić i saradnici

Brojni sistemi /NUMBER SYSTEMS/ su neophodni radi razumijevanja rada računara. Priručnik je namjenjen za jednostavnije učenje.

 1. 1. dio Opšti pojmovi

 2. Brojni sitemi /NUMBER SYSTEM/
 3.    Dekadni sistem (osnova 10)
 4.    Binarni brojni sitem /BINARY SYSTEM/ osnova 2
 5.    Sabiranje brojeva u banarnom brojnom sistemu /BINARY NUMBER SUM/
 6.    Pitalice - Sabiranje brojeva u banarnom brojnom sistemu /BINARY NUMBER SUM/
 7.    Heksadecimalni sistem (osnova 16)

 8. 2. dio Konverzije
 9.    Konverzija broja iz binarnog u dekadni sistem
 10.    Pitalice - Konverzija broja iz binarnog u dekadni sistem
 11.    Konverzija broja iz heksadecimalnog u dekadni sistem
 12.    Konverzija broja iz dekadnog u binarni sistem
 13.    Pitalice - Konverzija broja iz dekadnog u binarni sistem
 14.    Dekadni, binarni i heksadecimalni sistem

 15. 3. dio Komplement
 16.    Potpuni komplement broja


 17. QUIZ - TEST
 18.    Provjera znanja - Quiz - test