Programski jezik / Pascal abc

Redni broj testa: 1

Šta ce program ispisati
Ima greška u programu nedosaje ;
Ima greška u programu nema ispisa izlazne varijable
Ima greška u programu nedosaje WinCRT;
Izracunace obim kruga za upisani poluprecnik