Logički izrazi

Redni broj kviza: 1

Šta je netačno?
a MOD 1 = a
4 DIV 7 = 4
7 MOD 3 = 1
3 DIV 3 = 1