STARTING AND CLOSING MICROSOFT POWERPOINT
Zatvaranje /CLOSE POWERPOINT/ - Meni prečice aplikacionog dugmenta - CLOSE opcija

POWERPOINT prozor može biti zatvoren izborom CLOSE opcije iz menija prečice APPLICATION dugmeta .

Kad se POWERPOINT prozor zatvori:

  • POWERPOINT prozor će biti zatvoren.
  • POWERPOINT dugme u liniji poslova /TASK BAR/ će nestati .

Zatvaranje /CLOSE POWERPOINT/ - Meni prečice aplikacionog dugmenta - CLOSE opcija, postupak:

  1. Postaviti pokazivač miša na APPLICATION dugme u liniji poslova /TASK BAR/.
  2. Desni klik na APPLICATION dugme .
  3. Otvara se meni prečice.
  4. Izabrati CLOSE opciju.
  5. POWERPOINT prozor će biti zatvoren.
  6. POWERPOINT dugme u liniji poslova /TASK BAR/ će nestati .
  7. Kraj.

 

Starting and closing Microsoft POWERPOINT    Index