STARTING AND CLOSING MICROSOFT POWERPOINT
Zatvaranje /CLOSE POWERPOINT/ - CLOSE dugme /CLOSE BUTTON/

POWERPOINT prozor može biti zatvoren klikom na CLOSE dugme .

Kad se POWERPOINT prozor zatvori:

  • POWERPOINT prozor će biti zatvoren.
  • POWERPOINT dugme u liniji poslova /TASK BAR/ će nestati .

Zatvaranje /CLOSE POWERPOINT/ - CLOSE dugme /CLOSE BUTTON/, postupak:

  1. Klik CLOSE dugme .
  2. POWERPOINT prozor će biti zatvoren.
  3. POWERPOINT dugme u liniji poslova /TASK BAR/ će nestati .
  4. Kraj.

 

Starting and closing Microsoft POWERPOINT    Index