PAGE SETUP
Orijentacija stranice /PAGE SETUP - ORIENTATION/

Izbor orijentacija stranice /PAGE SETUP - ORIENTATION/ je u DESIGN TAB.

Orijentacija stranice /PAGE SETUP - ORIENTATION/, postupak:

  1. DESIGN TAB.
  2. PAGE SETUP dugme.
  3. PAGE SETUP dijalog prozor.
  4. SLIDE ORIENTATION RADIO dugme (pejzaĆŸ /LANDSCAPE/, portret /PORTRAIT/).
  5. Kraj.

 

Index