Slajd /SLIDE/
Izgled sljada

PowerPooint dokument se sastoji od slajdova, POWER POINT  nudi više tipova slajdova. Možete birati različite paramtere slajda /SLIDE/: veličinu, orijentaciju, font, boju pozadine /BACKGROUND.


Pri dodavanju novog slajda POWER POINT nudi standardne tipove slajda.

Slika 1. Tipov slajda /SLIDE TYPES/

 

Treba imati u vidu da slajd sadrži od 6 linija. Ovim se postiže preglednost, jasnoća i razumijevanja sadržaja slajda.

Slajd se može podijeliti na 3 dijela:

  • Zaglavlje /HEADER/.
  • Tijelo /BODY/.
  • Podnožje /FOOTER/.

Često se koristi šema:

  • Zaglavlje /HEADER/ 1 red (često centriran).
  • Tijelo /BODY/ 3 reda (tekst, slika, grafik, tabela, video, ...).
  • Podnožje /FOOTER/ 1 red (često centriran).

Jasno je da specifični sadržaji i dizajnerska rješenja dovode do odstupanja, ali trebate imati uvijek u vidu 6 redova ljudi lako razumijevaju.

Slika 2. Dijelovi slajda

Index