FONT
Mini linija alata /TOOLBAR/

Primjenu imena fonta, veličien, boje itd kad se postavi pokazivač miša na označeni dio slajda, kad se pojavi Mini linija alata /TOOLBAR/..

Mini linija alata /TOOLBAR/, postupak:

  1. Označiti tekst.
  2. Postaviti pokazivač miša na označeni tekst.
  3. Pojavljuje se Mini linija alata /TOOLBAR/ .
  4. Izabrati parametre.
  5. Kraj.

Index