BULLETS
Promjena Bulita /CHANGE BULLETS/ - Dijalog prozor

Promjena bulita /CHANGE BULLETS/ - izvodi se iz BULLETS dijalog prozora, koji se otvara klikom na BULLETS dugme iz HOME trake /TAB/. Izborom strelice uz dugme BULLETS otvara se lista na Ĩijem dnu se nalazi opcija za otvaranje BULLETS dijalog prozora.

Promjena Bulita /CHANGE BULLETS/ - Dijalog prozor, postupak:

  1. Select test.
  2. HOME TAB.
  3. Buliti /BULLETS/ dugme - arrow .
  4. Buliti /BULLETS/ dijalog prozor opens.
  5. Select a new bullet.
  6. Select a bullet color.
  7. New bullets are in front of selected lines.
  8. OK dugme
  9. Kraj.

Index