Numeracija /NUMBERING/
Promjena numeracija /CHANGE NUMBERING/ - Dijalog prozor

Promjena numeracije /CHANGE NUMBERING/ - izvodi se iz NUMBERING dijalog prozora, koji se otvara klikom na NUMBERING dugme iz HOME trake /TAB/. Izborom strelice uz dugme NUMBERING otvara se lista na čijem dnu se nalazi opcija za otvaranje NUMBERING dijalog prozora.

Promjena numeracija /CHANGE NUMBERING/ - Dijalog prozor, postupak:

  1. Označiti tekst
  2. HOME traka /TAB/.
  3. NUMBERING dugme - strelica .
  4. NUMBERING dijalog prozor otvara se.
  5. Izbor novog tipa numeracije.
  6. Izabrati boju numericije.
  7. Tekst je numerisan.
  8. OK dugme
  9. Kraj.

Index