Table
Row - Dodavanje rada u tabeli /ADD ROW IN TABLE/

Red u tabeli se dodaje kad se u donjoj desnoj ćelii pritisne taster TAB na tastaturi. POWERPOINT će kreirati novu red.

Dodavanje rada u tabeli /ADD ROW IN TABLE/, postupak:

  1. Izabrati ćeliju u donjem desnom uglu.
  2. Pritisnuti TAB taster na tastaturi.
  3. POWERPOINT kreira novu red..
  4. Kraj.

N a p o m e n a:
    Pritiskom tastera TAB u drugim ćelima znači premještanje kursora jednu ćeliju desno.

Table    Index