Slika /PICTURE/
Isjecanje slike /CROP PICTURE/ 2

Moguće je isjeći dio slike klikom na dugme koji nam treba u dokumentu.

Isjecanje slike /CROP PICTURE/ 2, postupak:

  1. Izabrati sliku;
  2. FORMAT kartica;
  3. PICTURE SIZE grupa;
  4. CROP PICTURE dugme;
  5. Klik na jedana od 8 kvadratića;
  6. Prevući /DRAG & DROP/ u željenom smijeru;
  7. Taster Enter na tastaturi;
  8. Slike je isječena;
  9. Kraj.

Index