Slika /PICTURE/
Promjena veličine slike /PICTURE SIZE/

Moguće je mijenjati veličinu slike direktno u POWERPOINT-u. Klikom na sliku pojavljuje se na uglovima krug (na svakom uglu je krug). Metodom DRAG & DROP mijenja se viličina slike u dvije dimenzija.

Promjena veličine /RESIZE PICTURE/, postupak:

  1. Izabrati sliku;
  2. Klik na jedan od 4 kruga ;
  3. Prevući /DRAG & DROP/ u željenom smijeru;
  4. Veličina slike je izmjenjena;
  5. Kraj.

Index