Slika /PICTURE/
Rotiranje slike /ROTATE/

Radi prilagođavanja moguće je izvršiti rotiranje slike. Klikom na sliku na vrhu slike se pojavljuje dugme, koje se koristi za rotaciju slike.

Rotiranje slike /ROTATE PICTURE/, postupak:

  1. Izabrati sliku;
  2. Klik na zeleni krug iznad slike ;
  3. Pokazivač mijenja izgled u krug;
  4. Prevući /DRAG & DROP/ u željenom smijeru;
  5. Slike je rotirana;
  6. Kraj.

Index