SLIDE TRANSITON
Trajanje tranzicije /DURATION of TRANSITION/

Trajanje tranzicije /DURATION of TRANSITION/ je vrijeme koje se koristi za prelaz na trenutnog slajda sa prethodnog slajda. TRANSITIONS traka /TAB/ u TIMING grupi, u DURATION listi se bira tip i vrijeme koje želite.

Trajanje tranzicije /DURATION of TRANSITION/, postupak:

  1. TRANSITION traka /TAB/.
  2. TIMING grupa.
  3. DURATION numerričko polje (izabrati vrijednost).
  4. Provjerite vreijem tranja klikom na TRANSITION u TRANSITON TO THIS SIDE.
  5. Kraj.

Index