SLIDE SHOW
Slajd šou od aktivnog slajda /SLIDE SHOW FROM CURRENT SLIDE/ - RIBBON

Slajd šou od aktivnog slajda /SLIDE SHOW FROM CURRENT SLIDE/ može da starta iz SLIDE SHOW TAB klikom na dugme FROM CURRENT SLIDE .

Slajd šou od aktivnog slajda /SLIDE SHOW FROM CURRENT SLIDE/ - RIBBON, postupak:

  1. SLIDE SHOW TAB.
  2. FROM CURRENT SLIDE dugme .
  3. Slajd šou /SLIDE SHOW/ je startan od aktivnog slajda.
  4. Kraj.

Index