SLIDE SHOW
Slajd šou od aktivnog slajda - SLIDE SHOW dugme u STATUS liniji /SLIDE SHOW BUTTON AT STATUS BAR/

Slajd šou od aktivnog slajda se može startati klikom na dugme SLIDE SHOW u STATUS liniji /SLIDE SHOW BUTTON AT STATUS BAR/ .

Slajd šou od aktivnog slajda - SLIDE SHOW dugme u STATUS liniji /SLIDE SHOW BUTTON AT STATUS BAR/, postupak:

  1. POWERPOINT dokument je otvoren.
  2. Statusna linija /STATUS BAR/ POWERPOINT prozora.
  3. SLIDE SHOW FROM CURRENT SLIDE dugme .
  4. SLIDE SHOW se starta od aktivnog slajda.
  5. Kraj.

Index