SET UP SLIDE SHOW
LOOP CONTINUOUSLY UNTIL ESC - posavljanje prekidača

Korisnik može izabrati broj ponavljanja /SLIDE SHOW/ izboroma SLIDE SHOW TAB, klikom na SET UP SLIDE SHOW dugme. Prekidač /CHECK BOX/ LOOP CONTINUOUSLY UNTIL ESC znači ponavljanje prezentacije do pritiska tastera ESC.


Slika 1. LOOP CONTINUOUSLY UNTIL ESC - Postavljanje prekidača /CHECK BOX/

Loop continuously until Esc - posavljanje prekidača, postupak:

  1. SLIDE SHOW TAB.
  2. SET UP grupa.
  3. SET UP SLIDE SHOW dugme.
  4. LOOP CONTINUOUSLY UNTIL ESC CHECK BOX - prekidač izabrati stanje.
  5. Kraj.

Index