SLIDE
Trajanje slajda /SLIDE DURATION/

Korisnik bira način trajanja prikaza sljada prilikom prezentacije:

  • Do pritiska tastera miša
  • Do pritiska tastera PAGEUP (prethodni slajd).
  • Do pritiska tastera PAGE DOWN (slijedeći slajd).
  • Do pritiska tastera ENTER (slijedeći slajd).
  • Do isteka izabranog vremena.

Slijedeća animacija prikazuje izbor trajanja vremene.

Trajanje slajda /SLIDE DURATION/ korisnik bira iz TRANSITONS trake /TAB/ u TIMING grupi.

Slika 1. Vrijeme prikazivanja slajda

Slika 2. Automatsko pojavljivanje slajda

Slika 3. Pojaljivanje slajda po kliku miša

 

Trajanje slajda /SLIDE DURATION/, postupak:

  1. TRANSITION tab.
  2. Izabrati slajd.
  3. TIMING grupa.
  4. AFTER numeričko polje (izabrati vrijednost).
  5. Kraj.

Index