SLIDE SHOW
Trajanje slajda /SLIDE DURATION/

Primjer izbora vremena trajanja slajda animacije i vraćanje u POWERPOINT okruženje.

Trajanje slajda /SLIDE DURATION TIME/, postupak:

  1. Izabrati vrijeme slajda /SLIDE DURATION/.
  2. Startati prezentaciju funkcionalni taster F5.
  3. Na kraju animacije pritisnuti taster ESC za vraćanje u POWERPOINT okurženje.
  4. Kraj.

Index