Animacija slajda /SLIDE ANIMATION/

Animacije je prikazana iz ANIMATION PANE, klikom na PLAY dugme .
Object 1 (Znanje.org) sa animacijom FADE.
Object 2 (Education site) sa animacijom SPLIT.

Trajanje animacije /DURATION ANIMATION/

Kašnjenje animacije /DELAY ANIMATION/

Prikaz animacije /PLAY ANIMATION/

Grafički prikaz vremne trajanja animacije i kašnjenja animacije

Promjena redoslijeda prikaza objekta /REORDER OBJECT/

 

Index