ANIMATION
Dužina trajanja zvuka /STOP PLAYING/

Dužina trajanja zvuka /STOP PLAYING/ se bira iz ANIMATION PANE, EFFECT OPTIONS, STOP PLAYING.

Dužina trajanja zvuka /STOP PLAYING/, postupak:

 1. Izabrati slajd
 2. ANIMATION PANE.
 3. Izabrati audio.
 4. Otvoriti padajuću listu.
 5. EFFECT OPTIONS.
 6. PLAY AUDIO dijalog prozor se otvara.
 7. STOP PLAYING.
 8. AFTER (izabratio broj slajdova koliko se izvodi audio).
 9. Na primjer 2 nači tekući i još jedan sljad.
 10. OK dugme.
 11. Kraj.

Index