Add color to presentation
Dodavanje boje u prezentaciju

Dodavanje boje u prezentaciju se vrši pomoću Format kartice.

Dodavanje boje u prezentaciju , postupak:

  1. Kliknite na objekat čiju boju želite da promijenite
  2. Kliknite na Format karticu pod Drawing Tools
  3. Kliknite na strelicu dugmeta  Shape Fill Color , Shape Outline Color ili Font Color
  4. Kliknite na More Fill Colors , More Outline Colors ili More Colors ,a zatim selektujte boju iz Standard ili Custom kartice
  5. Kliknite na OK
  6. Kraj.

Index