Create New Theme Color
Mijenjanje boje u standardnoj kolornoj temi

Mijenjanje boje u standardnoj kolornoj temi se vrši pomoću Design kartice.

Mijenjanje boje u standardnoj kolornoj temi ,  postupak:

  1. Kliknite na Design karticu
  2. Kliknite na Theme Colors dugme , pa na Create New Theme Color
  3. Kliknite na Theme Colors dugmad za boje koje želite da promijenite
  4. Kliknite na novu boju ili na More Colors da biste selektovali boju sa Standard ili Custom kartice , a zatim kliknite na OK
  5. Kliknite na Save
  6. Kraj.

Index